นางวรรณภา แก้วพรหม

นายกเทศมนตรี
มือถือ 085-1613441

นางสาวกัญญาพัชร บรรเทิงกุล

รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
มือถือ 064-1767959

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

“ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ด้วยเทศบาลตำบลตามสุม ได้รับแจ้งจากอำเภอตาลสุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ “ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนับสนุนตามที่คณะรัฐมนตรีได้ มี มติเห็นชอบคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็น 1 ใน...

[ 05-05-2565 ] Hits:56

7 วันอันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

เจ้าหน้าที่เทศบาล  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  และเจ้าหน้าที่จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติ  วปร. 904  ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่   11  -  17  เมษายน  2565

[ 18-04-2565 ] Hits:62

สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ปี2565

เทศบาลตำบลตาลสุมจัดกิจกรรม สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรนายอำเภอ ท่านนายกและคณะบริหาร  12 เมษายน 2565 

[ 12-04-2565 ] Hits:51

 1. จัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ