Hot News :

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่พักอาศัยของราษฎรยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562  เทศบาลตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โดยนายกเหล่าสภากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ เป็นผู้สนับสนุนโครงการและได้มอบบ้านให้กับ นายสุบรรณ วงศ์เย็น บ้านตาลสุม ม.11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ

[ 19-12-2562 ] Hits:104

สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

[ 16-12-2562 ] Hits:563

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลตาลสุม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ช่วงเช้าเวลา 10.00 น.- 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันเรือหาปลา ช่วงเย็นเวลา 18.00 น. - 23.00น. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศและกิจกรรมการประกวดกระทง  โดยกิจกรรมในช่วงเย็นได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภมาเป็นประธานในพิธีการเปิดงาน  นายวิทนา พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาลสุม

[ 15-11-2562 ] Hits:122

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ