Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่13 สิงหาคม 2563 พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมต่อยอดการประดิษฐ์วัสดุจากผ้า ณ กลุ่มเย็บผ้าบ้านนามน

วันที่13 สิงหาคม 2563 พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมต่อยอดการประดิษฐ์วัสดุจากผ้า ณ กลุ่มเย็บผ้าบ้านนามน

[ 13-08-2563 ] Hits:288

เทศบาลตำบลตาลสุมได้จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 10 กรกฎาคม  2563  นายวิทนา พันธุ์ศรี  นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุมได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่  เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

[ 10-07-2563 ] Hits:304

โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2563

วันที่ 5มิถุนายน 2563 นายวิทนา  พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2563 เพื่อรับฟังความคิดเห็น  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน

[ 05-06-2563 ] Hits:350

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ