Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ภาคีเครือข่าย

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

การแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

วันที่  1  เมษายน  2564  นายพรสวรรค์  สุขยิ่ง  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม พร้อมพนักงานเทศบาลร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม

[ 19-04-2564 ] Hits:30

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนเมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับฟังความเห็นของประชาชน

[ 09-04-2564 ] Hits:14

รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

    วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564     เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

[ 24-03-2564 ] Hits:19

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

อุบลราชธานี

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ