Hot News :
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562 14:42

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวรราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนเทศบาล 3/1

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวรราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล ถนนเทศบาล 3/1

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ