วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 16:47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 7911 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลตาลสุม ได้มีโครงการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 7911 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บธ 7911 จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านไชยยาการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 24,600.-บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ