วันจันทร์, 08 สิงหาคม 2565 16:44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตาลสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลตาลสุม ได้มีโครงการจ้างปรับปรุงหลังคาศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตาลสุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ปรับปรุงหลังคาศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตาลสุม จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับคัดเลือกได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริมันตราก่อสร้าง (ส่งออก, ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ, ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 249,500.-บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

บริการออนไลน์

Map

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ