วันศุกร์, 13 มีนาคม 2563 14:39

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินบ้านนาห้วยแคนช่วงถนนเทศบาล29เชื่อมถนนเทศบาล25

 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินบ้านนาห้วยแคนช่วงถนนเทศบาล29เชื่อมถนนเทศบาล25 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 373,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  13 มีนาคม 2563 เป็นเงิน373,000   บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ