วันจันทร์, 02 มีนาคม 2563 10:00

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คสล ถนนโยธาธิการ หมู่11 ช่วงแยกตัดถนนเทศบาล2ฝั่งใต้ถึงห้วยแคนน้อย

 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 491,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  2มีนาคม 2563 เป็นเงิน491,000   บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ