วันพฤหัสบดี, 06 กุมภาพันธ์ 2563 13:05

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

 ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 470,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  6 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน470,000   บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ