วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 19:08

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 22 หมู่ 10 ช่วงหน้าวัดนามนใต้ถึงบ่อพักบ้านนายดัง

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ - บ่อพัก คสล. ถนนเทศบาล 22 หมู่ 10 ช่วงหน้าวัดนามนใต้ถึงบ่อพักบ้านนายดัง  ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 335,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  17 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 335,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ