วันศุกร์, 03 มกราคม 2563 19:01

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ชัย หมู่ที่ 5

ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหงษ์ชัย หมู่ที่ 5  ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 438,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 มกราคม 2563 เป็นเงิน 438,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ