วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 10:13

ราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ข้างวัดนามนเหนือ หมู่ 5

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ข้างวัดนามนเหนือ หมู่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 182,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2562 เป็นเงิน 182,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ