วันอังคาร, 05 พฤศจิกายน 2562 09:19

ราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สวนสาธารณะห้วยใคร่นุ่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์สวนสาธารณะห้วยใคร่นุ่น ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 311,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2562 เป็นเงิน 311,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ