วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 14:21

ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตานามน บ้านนามน หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตานามน บ้านนามน หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 100,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ค. 2562 เป็นเงิน 100,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ