วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 14:18

ราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตานามน บ้านนามน หมู่ที่ 10 ตำบลตาลสุม

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ดอนปู่ตานามน บ้านนามน หมู่ที่ 10 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 70,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 ก.ค. 2562 เป็นเงิน 70,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ