Hot News :
วันอังคาร, 30 กรกฎาคม 2562 10:11

ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 3 ฝั่งทิศเหนือช่วงบ้านนาห้วยแคนไปห้วยแคนน้อย

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ-บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโยธาธิการ หมู่ที่ 3 ฝั่งทิศเหนือช่วงบ้านนาห้วยแคนไปห้วยแคนน้อย ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 377,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ก.ค. 2562 เป็นเงิน 377,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ