วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2562 14:28

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโยธาธิการ ช่วงแยกถนนเทศบาล 2 ถึงห้วยแคนน้อย บ้านตาลสุม หมู่ที่ 11

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโยธาธิการ ช่วงแยกถนนเทศบาล 2 ถึงห้วยแคนน้อย บ้านตาลสุม หมู่ที่ 11 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 433,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ก.ค. 2562 เป็นเงิน 433,000 บาท>

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ