Hot News :
วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2562 09:00

ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 - ท่าโพธิ์ เทศบาลตำบลตาลสุม

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 9 - ท่าโพธิ์ เทศบาลตำบลตาลสุม ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 498,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เป็นเงิน 498,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ