วันอังคาร, 22 กันยายน 2563 09:59

ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ บริษัท อาร์ บี เอ็ม กรุ๊ป โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม(GPS) จำนวนเงินประกันสัญญา 1500บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ครบกำหนดประกันสัญญา 30 กันยายน 2557

ประกาศ ริบเงินประกันสัญญาเข้าเป็นเงินรายได้ บริษัท อาร์ บี เอ็ม กรุ๊ป โครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม(GPS) จำนวนเงินประกันสัญญา 1500บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ครบกำหนดประกันสัญญา  30  กันยายน 2557

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ