Hot News :

พิธีมอบบ้านโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมปรับปรุงบ้านที่พักอาศัยของราษฎรยากไร้ ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 18 ธันวาคม 2562  เทศบาลตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โดยนายกเหล่าสภากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ เป็นผู้สนับสนุนโครงการและได้มอบบ้านให้กับ นายสุบรรณ วงศ์เย็น บ้านตาลสุม ม.11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ