ข่าวกิจกรรม

วันที่  1  เมษายน  2564  นายพรสวรรค์  สุขยิ่ง  ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม พร้อมพนักงานเทศบาลร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลตาลสุม

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับฟังความเห็นของประชาชน

    วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

    เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 -17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง           "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” ยุติธรรม ไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง

  วันที่ 9 มีนาคม 2564

 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

   วันที่ 8 มกราคม 2564 

   เทศบาลตำบลตาลสุมนำโดย นายวิทนา พันธ์ุศรี นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่ เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส พร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 25 กันยายน 2563 นายวิทนา  พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดบ้านนามน หมู่5

วันที่13 สิงหาคม 2563 พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมต่อยอดการประดิษฐ์วัสดุจากผ้า ณ กลุ่มเย็บผ้าบ้านนามน

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ