ข่าวกิจกรรม

วันที่13 สิงหาคม 2563 พัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี จัดโครงการฝึกอบรมต่อยอดการประดิษฐ์วัสดุจากผ้า ณ กลุ่มเย็บผ้าบ้านนามน

วันที่ 10 กรกฎาคม  2563  นายวิทนา พันธุ์ศรี  นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลตาลสุมได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยให้บริการประชาชนนอกสถานที่  เพื่อดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

วันที่ 5มิถุนายน 2563 นายวิทนา  พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2563

เพื่อรับฟังความคิดเห็น  แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน

เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำโดย นางสาวณปภัช  ดีบุบผา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลตาลสุมได้เริ่มดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นายวิทนา  พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมกิจกรรม"ครัวคนอุบลไม่ทิ้งกัน พ้นภัย (COVID-19)

เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 18 ธันวาคม 2562  เทศบาลตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ โดยนายกเหล่าสภากาชาติจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาภร วิฑูรย์ เป็นผู้สนับสนุนโครงการและได้มอบบ้านให้กับ นายสุบรรณ วงศ์เย็น บ้านตาลสุม ม.11 ต.ตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลตาลสุม เข้าร่วมกิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สนามทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ช่วงเช้าเวลา 10.00 น.- 16.00 น. กิจกรรมการแข่งขันเรือหาปลา ช่วงเย็นเวลา 18.00 น. - 23.00น. กิจกรรมการประกวดนางนพมาศและกิจกรรมการประกวดกระทง  โดยกิจกรรมในช่วงเย็นได้รับเกียรติจาก ท่าน ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภมาเป็นประธานในพิธีการเปิดงาน  นายวิทนา พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาลสุม

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ