Hot News :
วันพฤหัสบดี, 18 ตุลาคม 2561 08:20

ราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นและก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนาห้วยแคน เทศบาลตำบลตาลสุม

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเล่นและก่อสร้างสนามกีฬากลางแจ้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนนาห้วยแคน ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 420,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ต.ค. 2561 เป็นเงิน 420,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ