Hot News :
วันพฤหัสบดี, 20 กันยายน 2561 14:56

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 33 บ้านนามน หมู่ที่ 2 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน 33 บ้านนามน หมู่ที่ 2 ตำบลตาลสุม อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เป็นเงินทั้งสิ้น  308,000 บาท

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ