ข่าวกิจกรรม

    >>> วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ อำเภอตาลสุม จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอตาลสุม โดยมี นายสุภาพร หมายเจริญ นายอำเภอตาลสุม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ห้วหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ และประชาชนทั่วไป ร่วมในพิธีครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

    วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 18.00 น.เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว(เทศบาลตำบลตาลสุม) ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง   นายวิทนา พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ต่อประธานในพิธีฯ นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอตาลสุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ชาวชุมชนเทศบาลตำบลตาลสุม และชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานภาคชน

     เมื่อวันที่ 16-18 พ.ย 61เทศบาลตำบลตาลสุม โดย นายวิทนา พันธุ์ศรี นายกเทศมนตรี  นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง  ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนเทศบาลตำบลตาลสุม     ร่วมงานร่วมงานวัดบ้านนามนใต้ ยกช่อฟ้า ปิดทองฝั่งลูกนิมิตร กฐินสามัคคี วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2561

     เมื่อวันที่ 14  พ.ย 61 เทศบาลตำบลตาลสุม  คณะกรรมลงพื้นที่ตรวจรับงานตามก่อสร้างถนน คสล. ซอยท่ากกแดง บ้านตาลสุม หมู่ 11

     เมื่อวันที่ 14 พ.ย 61  เทศบาลตำบลตาลสุม คณะกรรมลงพื้นที่ตรวจรับงานตามก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 33 บ้านนามน หมู่ 5

      เทศบาลตำบลตาลสุมต้อนรับ นางยุพาภร วิฑูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนามน ปีการศึกษา 2561

     วันที่ 11 พ.ย 61 เทศบาลตำบลตาลสุม ร่วมพิธีฟ้อนมือและวางขันหมากเบ็ง ณ ทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี น้อมสดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงษ์ (ท้าวคำผง)

      ขอความร่วมมือพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างทุกคนทำแบบประเมินตนเอง QR Code ภายในวันที่ 15 พ.ย 61 ก่อนเวลาประมาณ 13.00น. 

เริ่มต้นก่อนหน้า123ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 3

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ