ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 องการบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นำโดย นายดนตรี เจริญสุข นายก อบต. พร้อมด้วย นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดอบต. นำสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และพี่น้องในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน" ณ.พื้นที่ป่าชุมชนวัดป่านาแคนธรรมอารามเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านนาแคนพัฒนา ตำบลบ้านแมด อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 องการบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นำโดย นายดนตรี เจริญสุข นายก อบต. พร้อมด้วย นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดอบต. นำสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และพี่น้องในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน" ณ.พื้นที่ป่าชุมชนวัดป่านาแคนธรรมอารามเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านนาแคนพัฒนา ตำบลบ้านแมด อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

     ข่าวกิจกรรมที่ 1 ของนายพฤฒชน  พิมพบุตร เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดย นายดนตรี เจริญสุข นายก นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด และประชาชนชาวตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสังฆทานประจำปี 2561 ณ วัดเขมาราม บ้านนาแคน ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     ข่าวกิจกรรมที่1นางศลิลทิพย์เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 องการบริหารส่วนตำบลบ้านแมด นำโดย นายดนตรี เจริญสุข นายก อบต. พร้อมด้วย นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัดอบต. นำสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และพี่น้องในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด จัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน" ณ.พื้นที่ป่าชุมชนวัดป่านาแคนธรรมอารามเจริญ หมู่ที่ 10 บ้านนาแคนพัฒนา ตำบลบ้านแมด อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี

    ข่าวกิจกรรม2 ภัทร เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดย นายดนตรี เจริญสุข นายก นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด และประชาชนชาวตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสังฆทานประจำปี 2561 ณ วัดเขมาราม บ้านนาแคน ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด โดย นายดนตรี เจริญสุข นายก นายประวิทย์ จันทะเกษ ปลัด พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด และประชาชนชาวตำบลบ้านแมด ร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานประเพณีสังฆทานประจำปี 2561 ณ วัดเขมาราม บ้านนาแคน ตำบลบ้านแมด อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

     กิจกรรมนวดสมุนไพรไทย ของเทศบาลตำบลตาลสุม

    วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายกเทศมนตรีตำบลตาลสุม นายวิทนา พันธุ์ศรี   มอบหมายให้   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กองช่าง  เทศบาลตำบลตาลสุม ได้ออกไปตัดแต่งต้นไม้ทีขีดขวางและ ทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองในพื้นที่ บ้านนาห้วยแคน

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Poll

ประชาชนชาวเทศบาลตำบลตาลสุม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ